top of page
  • Mieke Hoste

Sondevoeding: een cruciale behandeling!Het belang van sondevoeding

Sondevoeding is een essentieel onderdeel van de behandeling voor patiënten die door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn voldoende voeding binnen te krijgen. Het is een vloeibare voeding die via een sonde (slangetje) rechtstreeks in de maag of dunne darm wordt toegediend. Sondevoeding bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die het lichaam nodig heeft om goed te functioneren.


Wanneer is sondevoeding nodig?

Sondevoeding komt in beeld wanneer een patiënt door ziekte, trauma of andere oorzaken niet meer in staat is om voldoende voeding via de normale weg binnen te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:


  • Slikproblemen door aandoeningen in het hoofd-halsgebied

  • Ernstige ondervoeding

  • Herstel na een operatie of ziekte

  • Neurologische aandoeningen zoals MS, ALS of Parkinson

  • Dementie in een vergevorderd stadium


In eerste instantie zal altijd geprobeerd worden om de voedingsinname te verbeteren door aanpassingen in het dieet of met drinkvoeding. Pas als dit onvoldoende resultaat oplevert, wordt in overleg met een arts of diëtist besloten om over te gaan op sondevoeding.


Hoe wordt sondevoeding toegediend?

Sondevoeding kan op verschillende manieren worden toegediend, afhankelijk van de situatie en de verwachte duur van de behandeling:

  • Via een neussonde (door de neus naar de maag)

  • Via een PEG-sonde (rechtstreeks in de maag via de buikwand)

  • Via een jejunostomie (rechtstreeks in de dunne darm)

De keuze voor de toedieningsweg wordt gemaakt door de behandelend arts, in overleg met de patiënt en eventuele mantelzorgers. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het ziektebeeld, de verwachte duur van de sondevoeding en de thuissituatie van de patiënt.


Begeleiding bij sondevoeding thuis

Steeds vaker vindt de behandeling met sondevoeding plaats in de thuissituatie van de patiënt. Gespecialiseerde teams van verpleegkundigen en diëtisten bieden daarbij de nodige ondersteuning en begeleiding. Zij zorgen voor de levering van de benodigde materialen en voeding en instrueren de patiënt en mantelzorgers over het gebruik ervan.

Daarnaast houden zij nauwlettend in de gaten of de sondevoeding het gewenste effect heeft en of de dosering eventueel moet worden bijgesteld. Zij overleggen hierover regelmatig met de behandelend arts en koppelen de bevindingen terug. Op die manier wordt de kwaliteit en veiligheid van de behandeling gewaarborgd, ook in de thuissituatie.


Vergoeding van sondevoeding

Sondevoeding valt onder de medisch specialistische zorg en wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel komt het bedrag ten laste van het eigen risico. Voor de materialen die nodig zijn voor de toediening, zoals sondes en toebehoren, geldt soms een eigen bijdrage.

Gespecialiseerde teams van zorgverleners kunnen patiënten adviseren over de vergoedingen en ondersteunen bij het indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar. Zo wordt de patiënt ook op financieel gebied zoveel mogelijk ontzorgd.


Contacteer Thuisverpleging Mieke Hoste  voor meer informatie

Sondevoeding is een onmisbare behandeling voor patiënten die door ziekte of andere oorzaken onvoldoende voeding binnenkrijgen. Door de essentiële voedingsstoffen direct via een sonde toe te dienen, kan ondervoeding worden voorkomen of verholpen. Daarmee wordt de conditie en kwaliteit van leven van de patiënt verbeterd.


Bij Thuisverpleging Mieke Hoste begeleiden we patiënten en mantelzorgers bij de behandeling met sondevoeding in de thuissituatie. Wij leveren de benodigde materialen, geven instructies en houden de vinger aan de pols wat betreft de effectiviteit en veiligheid van de behandeling. Dankzij deze professionele ondersteuning kan sondevoeding in veel gevallen gewoon thuis plaatsvinden, in de vertrouwde omgeving van de patiënt. Hebt u een vraag voor ons of wilt u een afspraak inplannen?

Bel of mail ons voor meer informatie!

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page